Våre samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartner

Siva SF

Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet, og er en del av det norske virkemiddelapparatet for innovasjon. Gjennom å bygge og investere i eiendom, ta eierskap i innovasjonsselskap og å utvikle nærings- og kunnskapsmiljø, tilrettelegger Siva for nyskapning.

Samarbeidspartnere

McKinsey&Company

McKinsey&Co er et kunnskapsforetak som arbeider med noen av Norges og verdens fremste virksomheter. De har et fokus på engasjement, støtte, samarbeid og mangfold.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har som formål å bidra til økt verdiskapning i norsk næringsliv. De er representert globalt, så vell som i alle fylker i Norge, og profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Connect Norge

Connect Norge er en non-profit organisasjon som hjelper norske gründere å lykkes. Som nettverksorganisasjon videreutvikler Connect gründer- og tidligfase-selskaper.

Tryg Forsikring AS

Tryg Forsikring AS er Nordens nest største skadeforsikringsselskap. De satser offensivt på nyskapning og anser innovasjonsarbeid som et strategisk redskap til vekst.

Fiken AS

Fiken AS er et enkelt og brukervennlig regnskapssystem. Løsningen de leverer er passende også for de små, nyoppstartede selskapene.

Innovation Forum Norway

Innovation Forum Norway er et innovasjonsnettverk som i dag består av over 85 bedrifter. Deres oppgave er å skape et nasjonalt kraftsenter for økt innovasjonskraft.

3In

3In er en uavhengig nyhetskanal og Norges ledende kanal for inspirasjon, innovasjon og innsikt. Gjennom 3In kommer det daglige oppdateringer om det nyeste innen innovasjon.