LOKALLAG

LOKALLAG

Vi har 20 lokallag på ulike universiteter og høyskoler i Norge som jobber med fremme innovasjon og entreprenørskap. Dette gjøres blant annet ved gjennomføre arrangement som skal knytte studenter sammen med hverandre, næringsliv og akademia – med fokus på innovasjon. I dag er vi over 420 aktive medlemmer og det arrangeres rundt 60 arrangement per semester i regi av Start.

Start UiT

Start Nord

Start NTNU

Start NTNU avd. Ålesund

Start UiO

Start UiB

Start BI Trondheim

Start BI Oslo

Start HSN avd. Bø

Start NHH

Start CK

Start UiA

Start HVO

Start HSN avd. Kongsberg

Start NMBU

Start UiS

Start Gjøvik

Start UiO

Sadaf Dar

leder@startuio.no

Hjemmeside

Start NTNU
Karl Fredrik Røsok
Leder@startntnu.no
Hjemmeside

Start UiA
Tony Kjenner
leder@startuia.no
Hjemmeside

Start HiL

Julie Bjørgen Sandvik

leder@starthil.no

Hjemmeside

Start BI Oslo

Helene Bøhn Stagre

leder.startbi@sbio.no

Hjemmeside

Start UiS

Sheikh Mnohar Ali

leder@startuis.no

Hjemmeside

Start HiM

Petter Nygren

nygrenpetter@gmail.com

Hjemmeside

Start UiT

Eva Vikmane

leder@startuit.no

Hjemmeside

Start NHH

Jonas Englund

leder@startnhh.no

Hjemmeside

Start HSN avd. Bø

Bjørnar Lie Aas

leder@starthit.no

Hjemmeside

Start NTNU avd. Ålesund
Stian Skuseth Fuglesø
leder@starthials.no
Hjemmeside

Start Nord

Ørjan Pettersen

leder@startuin.no

Hjemmeside

Start CK
Mia Canic
Mia@canic.no

Start HSN avd. Kongsberg
Ali Ahmad
Aliahmad@hotmail.com

Start NMBU

Jonatan Nordang Paz

jnordang.paz@gmail.com

Hjemmeside

Start UiB

Steve Contreras

leder@startuib.no

Hjemmeside

Start HiOA

Shadi Elbardawil

shadi1@live.no

Start HiHM
Lars Brenden
Larsbrenden@outlook.com

Start BI Trondheim

Kasper Koppang

startbi.trondheim@bis.no

Start Gjøvik

Mikkel Engbakken

mikkelen@stud.ntnu.no