LOKALLAG

LOKALLAG

Vi har 20 lokallag på ulike universiteter og høyskoler i Norge som jobber med fremme innovasjon og entreprenørskap. Dette gjøres blant annet ved gjennomføre arrangement som skal knytte studenter sammen med hverandre, næringsliv og akademia – med fokus på innovasjon. I dag er vi over 550 aktive medlemmer og det arrangeres rundt 60 arrangement per semester i regi av Start.

Start UiT

Start Nord

Start NTNU

Start NTNU avd. Ålesund

Start UiO

Start Bergen

Start BI Trondheim

Start BI Oslo

Start HSN avd. Bø

Start NHH

Start CK

Start UiA

Start HVO

Start HSN avd. Kongsberg

Start NMBU

Start UiS

Start Gjøvik

Start UiO

Olav Løkke

leder@startuio.no

Hjemmeside

Start NTNU

Marius Engan Kran

leder@startntnu.no

Hjemmeside

Start UiA

Kennet Karlsen

leder@startuia.no

Hjemmeside

Start LHMR

Henrik Myrvang

leder@starthil.no

Hjemmeside

Start BI Oslo

Thomas Rostad

leder.startbi@sbio.no

Hjemmeside

Start UiS

Julian Ruud

leder@startuis.no

Hjemmeside

Start HiM

Erik Skjørsæther

Erik.skj30@gmal.com

Hjemmeside

Start UiT

Stine Lillebrygfjeld

leder@startuit.no

Hjemmeside

Start NHH

Henrik Krohn Klock

leder@startnhh.no

Hjemmeside

Start USN

Vibeke Corneliussen

leder@starthit.no

Hjemmeside

Start Ålesund

Patricia Larsen

leder@starthials.no

Hjemmeside

Start Nord

Ørjan Pettersen

leder@startuin.no

Hjemmeside

Start OsloMet

Sebastian L. Halvorssen

leder@starthioa.no

Hjemmeside

Start HM

Sindre Bergli

sindre_bergli@hotmail.com

Start NMBU

Eva Victoria Braathe

eva.braathe@gmail.com

Hjemmeside

Start Bergen

Steve Contreras

leder@startuib.no

Hjemmeside

Start BI Bergen

Martin Horgen

martin.horgen123@gmail.com 

Start Kongsberg

Ali Ahmad

Aliahmad@hotmail.com

Start BI Trondheim

Magnus Høvik

startbi.trondheim@bis.no

Start Gjøvik

Mikkel Engbakken

mikkelen@stud.ntnu.no

Hjemmeside