Start Norges Ledelse
Leder

Gulleik Lundtorp Olsen
Bor i Trondheim.
Master i Kybernetikk og robotikk.
NTNU Trondheim

leder@startnorge.no / gulleik@startnorge.no
+47 993 63 778

Nestleder

Even Ifar Fossland
Bor i Oslo.
Bachelor i Organisasjon og ledelse,
Høgskolen i innlandet.

nestleder@startnorge.no even@startnorge.no
+47 980 06 594

Markedsansvarlig

Eva Vikmane
Bor i Tromsø.
Bachelor i Økonomi og administrasjon,
Norges Arktiske Universitet.
marked@startnorge.no /
eva@startnorge.no

+47 450 68 473

Venture Cup-koordinator

Svein-Erik Strandabø Olsen
Bor i Gjøvik.
Bachelor i Økonomi, Ledelse og bærekraft,
NTNU Gjøvik.

venturecup@startnorge.no
+47 928 37 522

Kommuniksjonsansvarlig

Caroline Dregelid
Bor i Oslo.
Bachelor i Markedsføringsledelse,
BI Oslo.

caroline@startnorge.no
+47 490410513

Start Norges styre
Styreleder

Tony Kjenner

Styrenestleder

Stine Lillebrygfjeld

Styrets tillitsvalgt

Thomas Rostad

Styremedlem

Marius Kran

Styremedlem

Mathias Petronanos Hansen