Start Norges Ledelse
Leder

Tony Kjenner
Bor i Grimstad.
Master i Industriell økonomi
og tenknologiledelse – UiA

leder@startnorge.no / tony@startnorge.no
+47 920 27 649

Nestleder

Rebecca Økland
Bor i Bø.
Bachelor i Internasjonal markedsføring,
Høgskolen i Sørøst-Norge.

nestleder@startnorge.no
+47 901 11 063

Markedsansvarlig

Julia Grong
Bor i Bodø.
Master i Økonomi og administrasjon,
Nord Universitet.
marked@startnorge.no /
juliagrong@startnorge.no

+47 900 61 996

Venture Cup-koordinator

Fredrikke Slemdal
Bor i Lillehammer & Leeuwarden.
Bachelor i Organisasjon og ledelse,
Høgskolen i Lillehammer.

venturecup@startnorge.no
+47 417 66 868

Kommuniksjonsansvarlig

Berit Høisen
Bor i Tromsø.
Bachelor i Ledelse, innovasjon og marked,
Norges Arktiske Universitet.

berit@startnorge.no
+47 477 58 384

Start Norges styre
Styreleder
Nina Bakås
Styrenestleder
Helene Bøhn Stagre
Styrets tillitsvalgt
Gøril Fagerlund Soldal
Styremedlem
Osama Iftekhar
Styremedlem
Karl Fredrik Røsk