Start Norges nyhetsbrev

I starten av hver måned sender vi ut et nyhetsbrev som gir innsikt i hovedaktivitetene forrige måned, samt viktige kommende aktiviteter. Dette kan være Start Norges arbeid eller aktiviteter som foregår i lokallagene. Her kan du bla i vårt arkiv og lese nyhetsbrev vi tidligere har sendt ut, samt melde deg opp for å motta dersom du ikke gjør dette allerede.

Arkiv

Motta nyhetsbrev fra Start Norge