Start Norge er en frivillig, non-profit studentorganisasjon som ble etablert i 2002. Vi har i dag 20 lokallag som jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap på høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Dette gjøres blant annet ved å gjennomføre arrangement som skal knytte studenter sammen med hverandre, næringsliv og akademia – med fokus på innovasjon. Idag er vi over 400 aktive medlemmer og det arrangeres rundt 60 arrangement per semester i regi av Start. Start Norge har som formål å sørge for synergieffekter mellom våre lokallag, samt å hjelpe hvert enkelt å oppnå sine mål.