I år er det 7 eksemplariske kandidater som er nominert til den gjeve tittelen “Årets Starter”. Stem frem den starteren som du mener har gjort en formidabel innsats i året som har gått, og på bakgrunn av dette fortjener en ekstra utmerkelse. Den 22. oktober i Bergen avgjøres det hele under Start Forum Høst 2016.

Marie Elena Utvik
Marie er en energisk og humørfylt jente, som smiler og ler gjennom store deler av sin Startkontor-tilværelse. Når hun ikke er på Startkontoret drikker hun øl på Keiser’n Pub. Denne kombinasjonen gir en effektiv og konstruktiv væremåte, som tjener Start Ålesund godt. Hun har vært med å arrangere Gründerdagen og var nøkkelen bak å opprette Gründerlounge. Hun har også vært prosjektleder for Vårsamling 2016 og nå nylig Sponsoransvarlig i styret til Start Ålesund. Vi er veldig takknemlige for at Marie bruker så mye tid  som hun gjør i Start, og ser frem til fremtidige highs and lows

Morten Holthe
Morten er en dyktig starter som har hatt et sterkt engasjement i organisasjonen i mange år og godt på vei til å starte eget selskap av astronomiske proposjoner. Som leder for mentorgruppen har han vist sin dyktighet og glede, han har virkelig Start i hjertet! Han er alltid til stede på Fram, hvor han har masse planer og ideer for hva Start burde gjøre videre. Morten sier alltid ja til utfordringer og han representerer alle verdiene Start vil fremme i studenter. Moonwalk, selskapet han er med i, er hans bidrag til å “Skape Norges Fremtid”.

Eva Vikmane
Eva er ildsjelen i Start UiT. Er det noen som brenner for innovasjon og entreprenørskap, så er det nettopp Eva. Hun er lagets kreative pådriver som ser muligheter fremfor noe annet. Hun er svært inkluderende og imøtekommende ovenfor laget noe som er med på å skape et trygt arbeidsmiljø. Hennes engasjement smitter lett over på andre, og man lar seg inspirere og imponere av den enorme stå-på-viljen hun har. Eva gir alltid 110% i det hun gjør for Start UiT, og er bestandig med på det som skjer, både i regi av Start UiT, men også invitasjoner til arrangementer i regi av næringslivet. Eva fortjener derfor tittelen årets Starter 2016.

Stian Skulstad
Samtidig som at han ble stemt inn som nestleder var Stian ansvarlig for det eneste arrangementet vi hadde denne våren. Han klarte å lede oss inn i et utrolig vellykket arrangement, der vi både knyttet god kontakt med forskjellige samarbeidspartnere, samt at vi fylte opp huset. Nestlederen har steppet opp og tatt kontroll ettersom leder ikke har vært i Norge dette semesteret, men han har også vært utrolig aktiv på gründerfronten i tillegg. Han også jobbet intenst de siste ukene med å få opp sin egen bedrift gjennom kurset EarlyStage. Ikke bare var han en av få som kom inn på kurset, men de har fått opp en vellykket prototype av bedriften, og i tillegg fått sitt første salg etter bare noen uker med arbeid! Start UiB er utrolig stolte og glade for å ha Stian med på teamet!

Tony Kjenner
Fra begynnelsen av, da Tony begynte i Start, har han alltid hatt ambisjoner. Han gikk rett inn som økonomiansvarlig i prosjektgruppa Kreasjon, og viste ved første ekstraordinære generalforsamlinger at han ønsket en større rolle Start.
Ingen lokale Startere har vært mer engasjert, og interessert i å delta på alle Starts interne og eksterne arrangementer. I tillegg til å være en Starter tilstede, har Tony vært ytterst dyktig til å motivere andre startere til å bli med på alle slags former for innovasjonsarrangementer på Sørlandet. Spesielt, har Tony fokusert på å skape en enkel, rimelig tilgang til messer, hvor han har kontaktet samtlige (omtrent) aktører for å få et tilbud, eller en fordel, for lokale Startere.

Christian Kambo
Christian er desidert blant medlemmene i Start som har gjort en ekstraordinær innsats for lokallaget det siste året. Som informasjonsansvarlig i StartNHH tar han på seg arbeidsoppgaver som strekker seg langt utenfor stillingsbeskrivelsen i styrevervet, og daglig bidrar til at Start skal briljere i studentmiljøet. Han er en ja-person som aldri sier nei til å ta på seg nye arbeidsoppgaver, enten det gjelder å ta ansvar for nettsiden til Start Forum å konstant være tilgjengelig for spørsmål fra andre lokallag, eller daglige gjøremål som trengs innad i StartNHH. Han er en uvurderlig ressurs for lokallaget og Start for øvrig, som i høyeste grad har gjort seg fortjent til tittelen.

Jonas Bjørheim
Jonas har jobbet for Start UiS siden dag 1 han ble med og har alltid vært og er engasjert i alle prosjekter. Han har engasjert seg sterkt i innovasjonsmiljøet, både på campus og i byen generelt, og er sentral i opprettelsen av innovasjon/entreprenørskapsfaget ved UiS. Jonas er en meget sosial og inkluderende person, og er flink til å få frem folk sine beste egenskaper og talenter. Mange i start UiS som har vært bort i lederskap, har aldri vært bort i en så sterk og flink personlighet som Jonas. Han har vært med på å bygge et så godt forhold til entreprenørskapsmiljøet, at andre aktører tar kontakt med oss for hjelp. Takket være han er ikke vi kun en studentorganisasjon i byen, men er aktør mange bedrifter ønsker samarbeid med!