Start Forum

Nasjonal samling

Start Forum er en nasjonal samling av Startere fra alle lokallag som forekommer to ganger i semesteret.
Det vil variere hvor det arrangeres og hvor mange plasser det er. Kun medlemmer av et Start lokallag får delta, pluss eventuelle plasser til alumni.

Noe for deg?

200 medlemmer møtes for å bygge nettverk, øke kompetansen sin, få inspirasjon og ha det skikkelig gøy.
Disse samlingene i seg selv er en grunn til å bli med i Start. Morsomheter og kompetanseutvikling står høyere på prioriteringslista enn søvn og sightseeing. Bli med!

Neste arrangement?

For kjøp av billetter og informasjon om neste samling: www.startforum.no

Årlig arrangementer

%

Innovasjon og nyskaping

Deltakere

Grunner til å bli med

Venture Cup

Intensjon

Venture Cups intensjon er delt i to; å inspirere og motivere til entreprenørskap blant studenter, og å få studenter til å utvikle sine ideer til bærekraftige vekstbedrifter.

Om Venture Cup

Venture Cup Norge er en non-profitt forretningsplankonkurranse som har som formål å støtte morgendagens entreprenører, og å legge til rette for etablering av nye virksomheter.

Vi skaper sammen med våre partnere en plattform hvor vi kobler studenter sammen med næringsliv, akademia og det offentlig for å skape bærekraftige vekstbedrifter for fremtiden med økt fokus på innovasjon. Gjennom en målrettet innsats på våre kjerneaktiviteter som forretningsplankonkurransen, ferdighetstrening, veiledning og nettverksbygging ønsker vi at de deltakerne som har vært med i Venture Cup ser på det å starte egen bedrift som en oppnåelig og ønskelig karriereretning.

Noe for deg?

Alle kan delta. Og har du en idé eller har lyst til å jobbe med en idé, anbefaler vi deg nettopp å delta.

Les mer om hvordan du kan delta, konkurransens regler og krav her: www.venturecup.no