Fredrikke Slemdal

Venture Cup koordinator
for Start Norge

Om Fredrikke

Fredrikke studerer bachelorgrad i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer. Våren 2018 får hun muligheten til å oppleve Leeuwarden ved NHL med en fordypning i Innovasjon og ledelse, gjennom et fantastisk utveksningssemester. Hun fikk interessen for innovasjon etter at hun ble et medlem av Start LHMR i starten av første semester, og har siden da prøvd å lære mer om det norske innovasjonsmiljøet og hva som må til for å lykkes med en gründerbedrift.

I 2018 har hun gått inn i rollen som Venture Cup koordinator, og sammen med lokallagene skal hun hjelpe til med å arrangere 14 lokale finaler, 5 regionale finaler og en nasjonal finale. Hun gleder seg til det kommende året, og spesielt til å høre alle venture ideene.