Videre gikk reisen til høydepunktet av studieturen: Silicon Valley! Dette er det jeg hadde størst forventninger til ved turen, og det innfridde på det sterkeste! Servicen jeg fikk både på hotell og gjennom transport var den beste jeg opplevde i USA. Jeg kunne føle energien og delingskulturen som er bygget opp over lang tid. De har fokus på å hjelpe andre vel så mye som seg selv, fordi de har troen på at det kommer tilbake ved en seinere anledning.

 

”Pay it forwad attitude”

Den norske delegasjonen var på besøk hos Nordic Innovation House, som er et gründerhus i regi av Innovasjon Norge sammen med de respektive tilsvarende avdelingene i Sverige, Danmark og Finland. Her fikk vi en ærlig og flott presentasjon av Gro Dyrnes som er leder for Innovasjon Norge sin avdeling i Silicon Valley. Hun fortalte om miljøet, kulturen og de nordiske innovasjonsaktørene som har satset her og de som satser nå. Gro fortalte om en stagnering av tidligfase for Norske startup bedrifter som flytter hit. Hun mente at dette var en sunn trend ettersom bedriftene ofte var mer moden om de ventet litt med å ta grep om markedet i byen. Dette gjenspeilte seg også i det generelle markedet i Silicon Valley, der mange startups har hovedvirksomheten sin i sitt hjemland. De ansatte var ofte mer lojale og utviklerkostnaden var lavere (også Norske bedrifter), men de hadde da gjerne en gruppe med selgere og noen få bedriftsutviklere som jobbet fra Silicon Valley med fokus på det Amerikanske markedet. En trend i 2015-2016 var at veldig mange gründere fra hele verdens kanter kom veldig tidlig til Silicon Valley fordi de hadde opplevd rask vekst tidlig. Nå er fokuset flyttet fra investorer tilbake på vekst i tillegg til en god forretningsplan.

”Venture Capitalists” har funnet ut at Silicon Valley er den beste plassen for deres interesser, dette har grunnlag i talentet som finnes i området (Stanford og Berkeley i området), skattefordeler fra California og ikke minst kulturen som er bygget opp over lang tid.

 

55 % av VC er i California og av det er 80 % i Bay area (Silicon Valley + omheng).
De raskest voksende selskapene kan vokser 8 % i uken over en periode.

 

Learnlink og Gobi er aktører (bestående av tidligere Startere) som har plass på Nordic Innovation House, og jobber med å skalere seg opp til et globalt marked. Det var veldig tydelig at mulighetene for kapital gjennom investorer er langt større i Silicon Valley, men de stiller også strenge krav og forventer mye. For startups som holder på å skalere opp er kulturen for å støtte opp om hverandre langt større enn jeg har opplevd andre steder, og alle er mer villige til å satse på gründere. Her vil jeg komme med en stor berømmelse til de Norske investorene som er med på å støtte Norske startups, og Trond Riber Knutsen, som er en av disse, var på Start Forum i Oslo og fortalte om sin opplevelse fra McKinsey. Om å jobbe med helt ferske gründere som ønsker å skape en mer bærekraftig verden og samtidig har eskaleringsmuligheter.

 

 

Videre dro vi til Stanford for en guidet tur på deler av campus. Vi i Open Innovation Lab of Norway fikk lære mer om *design basert læring* gjennom en workshop. Vår delegasjon sammen med professor fra UiA, Oddgeir Tveiten, fikk diskutere med noen professorer fra Stanford der fokuset var fremtidens læringsmuligheter. Dette var i forbindelse med World Learning Summit som arrangeres i Norge årlig. Professorene var utrolig dyktige, spesielt Michael Shanks som er med å lede avdelingen for «foresight an innovation» samtidig som han er arkeolog. Michael viste til sammenligner mellom dagens Facebook og det som gjerne var tilsvarende virksomhet i gamle dager. Han nevnte blant annet at dette kunne se sine røtter i fra at vanlige folk sto i ly for regnet under et av naboens tak og gjerne kunne høre diskusjoner, samtaler og «hemmeligheter» inne fra huset. Som da gjerne ble fortalt videre via jungeltelegrafen. Videre fortalte Paco Nathan om big data, machine learning, artificial learning, deep learning og muligheter som finnes i dette markedet. Jeg kan nevne en liten historie Paco fortalte om en konferanse han deltok på i Asia, der et offentlig organ hadde en presentasjon om overvåking. De gikk inn på enkeltpersoner og forandringer i oppførsel. Systemet som staten brukte hadde merket en uregelmessighet i oppførselen til en beboer i byen. Dette var en endring i restaurant og måltid, og ble markert som en «feil i oppførselen». Presentasjonen førte til jubel i salen av de asiatiske deltagerne på foredraget, mens europeerne og amerikanerne synes i stor grad dette var urovekkende overvåking.

Mens vi var tilstede så fikk Michael en mail fra Amazon som han ville dele, den besto nemlig av om han ville kjøpe et ekstra abonnement fra Audible, som er Amazon sin lydbok avdeling, men dette tilbudet som nå kom var rettet mot lydbøker for hunder! Her snakker vi innovasjon.

Kvelden ble avsluttet med en felles middag med eksklusivt inviterte personer, samt de som hadde deltatt på World Learning Summit opplegget. Blant disse var Head of Reaserch i Google, Peter Norvig tilstede, og vi fikk en presentasjon av udacity, som fortalte om B2B mulighetene for læring på plattformen deres.

Design based learning (DBL) is one type of project-based learning which engages students in the process of developing, building, and evaluating a product they have designed (Silk 2009).In science classrooms, DBL opens new possibilities for learning science. Working on and completing design-based activities can make students feel proud of their achievements, as well as building up their confidence as thinkers, designers, and doers that will benefit them through their education and life (Barron et al. 1998).

 

 

Tirsdag 13. januar dro vi på en rask busstur til Cupertino der vi besøkte Apple’s visiting center som ligger rett på utsiden av Apple sitt helt nye hovedkontor. Det nye hovedkontoret som har fått det passende navnet «spaceship» er gigantisk og vi så bare litt av den ene siden når vi sto på utkikksposten på taket til besøkssenteret. I det ene rommet på senteret var det en modell av det nye hovedkontoret til Apple, og gjennom iPad’ene som ble delt ut for lån av vakter, kunne vi se bruken av AR, augmented reality. Vi kunne dermed se en utvidet virkelighet av denne modellen på skjermen. Vi fikk se på strømforbruk, luftsirkuleringen, samt bevege fokuset fra etasje til etasje for å se innvendig i bygget.

Under lunsjen denne dagen fikk vi 3 hurtigforedrag fra veldig forskjellige og spennende aktører. Først fikk vi høre fra Chris Sing som har bred erfaring som tidligere forskningsleder hos IBM, og som nå er med i ledelsesteamet til SRII (Service Research & Innovation Institute). Chris fortale oss om teknologi og utvikling, men med det menneskelige fokuset, om hvordan service inngår i alle bransjer og helst i alle led, fra konsept til ferdig produkt. Det er utrolig viktig å få med tilbakemeldinger fra potensielle kunder, slik at produktet blir som ønsket.

”The future growth of Services and advances in ICT will require much deeper understanding of Services and the related industries such as healthcare, finance, telecom, retail, energy, education…etc and developing the right technology platform /solutions for different usage models and workloads.” – Sing

Donna Kidwell fra University of Texas at Austin fortalte om hvordan hun jobber for å knytte tettere bånd mellom norske i universiteter fra sør-vest Norge og Austin Texas, dette bygger på oljegrunnlaget som begge de regionene har til felles. Med dette fokuset er hun co-founder av Webstudent Internasjonal, som jobber målrettet for at industri og universiteter skal dele kunnskap og sammen skape innovasjon.

James Ehrlish var den siste personen som fikk presentert kort om prosjektet Regen Villages. Dette prosjektet handler om et teknologi-integrert eiendomsutviklings-selskap med mål om å løse globale samfunnsproblem innenfor sosialt, økonomisk og ikke minst bærekraftig utvikling. Målet er at hele samfunnet er energi -og mat selvforsynt. Les mer HER.

 

 

Vi var også så heldige at vi fikk besøke Amazon Research Center der vi hadde en 2.5 times presentasjon. Det ble mer en dialog mellom Open Innovation Lab of Norway deltagerne og forskningslederen, som er prosjektleder for omkring 30 prosjekter hos Amazon. Han fortalte blant annet om Amazon sin strategi om MAP (Minimum Awesome Product) istedenfor MVP (Minimum Viable Product) som er filosofien brukt i Lean Start-up metoden. Dette begrunnet de med at et produkt må inneholde elementer som er bedre enn konkurrerende produkter for at forbrukere skal kjøpe eller bytte til deres tjeneste/produkt. Videre fortalte han at de hovedsakelig satser på produkter som skal skaleres opp, og dermed kan de ta adskillig lavere pris for produktet. Han nevnte et eksempel på en bedriftsservice innenfor analyse og behandling av data som kostet 100 000 dollar for bedrifter. Dette utviklet Amazon og kunne tilby til 1000 dollar per kunde, fordi de skalerte det opp og heller kunne tilby det til 100 000 kunder istedenfor noen hundre.

Det var et veldig stort fokus på kundetilbakemeldinger – Kunderelasjonsområdet til Amazon som Jeff Bezos (grunnleggeren av Amazon) setter som en av deres kjerneverdier, som også har ført til en rekke publikasjoner og artikler innenfor ledelsesfilosofien til Bezos. Se HER og HER.

 

 

Siste kvelden i Silicon Valley avsluttet hos advokatfirmaet ReedSmith som samarbeider med Silicon Vikings, en organisasjon som har Nordisk innovasjon som et sterkt fokus. Her fikk vi være med på arrangementet Nordic & Baltic Prespectives on Vitrual Reality – Current Status and Emerging Applications. Et arrangement som omhandlet Agmented Reality (AR) og Virtuel Reality (VR). Per Olav Nyborge fra norske VR Education var en av de som presenterte, sammen med Brian Leckey fra Telesoftas og Sheridan Tatsuno fra One Reality AB . Eilif Trondsen (Silicon Vikings) var konferansier under arrangementet.

 

«Når 5G kommer så vil verden være endret og klar for AR/VR på telefon eller andre typer kommunikasjonsmidler» – Tasuno.

Opplegget i Silicon Valley og omheng var det mest lærerike og spennende opplegget jeg har fått være med på. Her fikk jeg høre mye om innovasjon og startups, skaleringsmuligheter, fremtredende markeder og ikke minst se og nesten føle på delingskulturen som er bygget opp her.