Året 2017 går mot ende, og dette betyr at det er på tide å presentere den nye ledelsen for Start Norge 2018! For å koordinere den nasjonale finalen for Venture Cup trenger vi en ansvarlig, og dette blir flinke Fredrikke Slemdal. 

 

Mitt navn er Fredrikke Slemdal. Jeg er 21 år og studerer organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer. Denne våren skal jeg tilbringe i Leeuwarden i Nederland, der skal jeg ta en Minor i «Innovation and Leadership». 

Mitt første semester på Høgskolen var også mitt først år i Start LHMR. Jeg ble satt rett i arbeid i prosjektteamet for Start Forum vår 2017. Prosjektlederne valgte å trekke seg tilbake over jul, og jeg tredde dermed inn i stillingen som prosjektleder over nyttår. Dette var en fantastisk opplevelse, og jeg har vært svært heldig da jeg har jobbet med mange engasjerte Startere. Forumet var med på å skape en interesser for å være med i ledelsen, siden jeg fikk se hva alle disse menneskene tenkte og hvilke ideer som blomstret frem. Som prosjektleder snakket jeg mye med leder og nestleder, og fikk et innblikk i hva ledelsen jobbet med. Jeg ble svært inspirert og det var ikke vanskelig å melde seg til en rolle i ledelsen.

Start har vært en ypperlig plattform til å møtte kompetente og koselige mennesker

 

Året 2018 kommer til å bringe mange muligheter og sikkert mange utfordringer, men jeg har troen at vi i den nye ledelsen er klare for det som kan komme. Rollen som Venture Cup koordinator gleder jeg meg til å tre inn i, og jeg har flere ideer om hvordan vi i Start Norge kan bistå de ulike lokallagene når de skal arrangere de lokale og regionale finalene. Jeg ser frem til å samarbeide med Start NTNU i Trondheim for «The grand finally» med deltakere fra hele Norge. Jeg var selv deltaker i Venture Cup i 2017, og vet derfor hvordan prosessen er fra deltakerens side. Denne erfaringen kommer godt med når jeg skal gå over til den koordinerende rollen. Jeg ønsker å bygge videre på de endringer som fjorårets Venture Cup koordinator gjorde, samt tilføye mine egne ideer og endringer.

 

Start har vært en ypperlig plattform til å møtte kompetente og koselige mennesker, og jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å tre inn i rollen som Venture Cup koordinator. Jeg ser frem til året som kommer.