Helse og livsvitenskap har blitt stadig viktigere de siste årene. Utviklingen av teknologi har gjort det mulig å utvikle nye medisiner, robotisere oppgaver og tilgjengeliggjøre informasjon på et nytt nivå. Store spørsmål rundt “big pharma”, robotisering av rutinemessige oppgaver i helsesektoren og informasjonsbehandling er noen av temaene diskutert og debattert på 37 Degrees Celcius konferansen. Hvorfor har dette relevans til en organisasjon som Start Norge?

Start UiS valgte i år å samarbeide med 37 Degrees Celcius for å arrangere opplegget 37 Degrees Young. Dette “Young” opplegget er markedsført til et publikum som brenner for innovasjon og entreprenørskap. Samkjøringen av en helse- og livsvitenskap konferanse og det innovasjon er et essensielt element som må ivaretas. Unge (og gamle) nysgjerrige sjeler brenner i dag for å skape en endring i vår verden som er betydningsfull. Vi glemmer ofte å innse at livet handler ikke bare om jobb og lønn, men og et samfunnsbidrag. Det med studier handler om å skape ny kunnskap. Hvordan da blir en slik konferanse relevant for en fremtidig byggingeniør, IT-konsulent eller sykepleier?

Slike nysgjerrige studenter, blant mange andre som finnes i Start i hele landet, vil fort finne ut at deres kunnskap kan settes i praksis på flere kreative måter. For eksempel, Helse Stavanger vil trenge byggingeniører for å kunne bygge det nye sykehuset på Ullandhaug. Disse studentene er nettopp de som kan finne på nye løsninger for å bygge bærekraftige bygg som sparer miljøet og gir pasientene en behagelig opplevelse. IT-konsulenter må kunne løse de nye tekniske utfordringene som oppstår etterhvert som mer og mer digitaliseres i helsesektoren. Samtidig må de ta for seg personvern utfordringene som oppstår på grunn av denne informasjonsbehandlingen. Sykepleiere kan komme med nye ideer til å bedre behandlingen av pasienter – det er nettopp de som er i nærkontakt med pasientene og vet hva de trenger mest.

Start har flere eksempler på studenter som har kommet på innovative løsninger til dagens, og fremtidens utfordringer. Tidewave er et ypperlig eksempel på en studentbedrift som tar for seg en dagsaktuell utfordring; pasienter som ligger lenge på et sykehus trenger trykkavlasting. Tidewave skal sørge for å kunne snu pasientene på en diskret og automatisert måte, slik at pasientene får den avlastningen de trenger, uten å bli forstyrret. Målet er å integrere dette prosjektet med det nye Universitetssykehuset i Stavanger.

Dette understreker et veldig viktig poeng. Start har et mangfold av studenter i alle slags studieretninger. Men vi trenger mer; innovasjon er ikke begrenset til en sektor. Start Norge jobber hardt for å fremme innovasjon og entreprenørskap i hele landet, blant alle studenter. Det er grunnen til at vi prøver å være tilstede på så mange arenaer som overhodet mulig. Samtidig heier vi på alle våre lokallag som samarbeider med organisasjoner som 37 Degrees Celcius. Slike samarbeid bidrar til gode nettverk for våre studenter som vil utruste de til arbeidslivet. Samtidig vil arbeidslivet vinne på å ha innovative studenter som tør å tenke nytt.

Kommunikasjonsansvarlig, Daniel Pettersen (til venstre), deltok nylig på 37 Degrees Celcius konferansen, arrangert i Stavanger Forum tidligere denne måneden. Konferansen var, blant annet, arrangert i samarbeid med Start UiS, en av Start Norges lokallag.

ContinYou, en av bedriftene tilstede på 37 Degrees Celcius konferansen. ContinYou jobber med å utvikle smarte produkter for å monitorere helsetilstand.