God dag til alle våre følgere! Vi ønsker å presentere Start UiA, vårt lokallag ved Universitet i Agder. God lesing!

Start UiA består idag av 42 medlemmer og 17 forskjellige studieretninger, alt fra ingeniørstudenter og økonomistudenter til statsvitenskapstudenter, vi jobber for å fremme innovasjon, entreprenørskap og nytenking for studenter og unge gründere på Sørlandet. Når det er slik at vi har så mange forskjellige folk som jobber for en felles interesse så får vi frem den utrolige bredden i kunnskap og ulike tanker slik at hver og en av medlemmene kan lære av hverandre samtidig som vi gjennomfører utrolige workshoper.

Det interne miljøet er utrolig viktig og vi jobber hele tiden med å knytte de 2 campusene Grimstad og Kristiansand sammen ettersom vi har medlemmer begge steder. Samholdet skapes gjennom gruppemøter med påfølgende gjennomføring av prosjekter og sosiale arrangementer som felles lunjser par ganger i måneden, vorspiel eller workshoper og ikke minst den legendariske hytteturen som vi steller i stand med.

Noen av prosjektene vi har gjennomført dette året er Kvinnemiddagen, Sosialt Entreprenørskap Sør, Kreasjon, Venture Cup lokalt og Nyskapninsdagen, gjennom disse arrangementene så skaper vi en stor entusiasme rundt innovasjon og viser til studenter at de har muligheten for å skape noe eget. Vi har også samarbeidet med eksterne aktører innenfor gründerskap ved arrangementer som f.eks 4 arrangementer i Gründeruka Agder 2016, Problem ¤ Løst og Energihackathon.

Målene fremover er å være med å skape en sunn samfunnsutvikling Start UiA samt styrke sin posisjon ytterligere som organisasjon for innovasjon og entreprenørskap gjennom f.eks samarbeid med UiA nyskaping og andre næringslivsaktører samt gjennom nye og fantastiske arrangementer som vi lager på hele Sørlandet. Noen av våre arrangementer fremover er Motivasjonsmiddagen, Kreasjon, Venture Cup lokalt og regionalt og 10. årsjubileum.

Som leder av lokallaget vil jeg trekke frem er den støtten og kjærligheten jeg har fått av medlemmene våre nå når jeg mistet min far 23. november, jeg ønsket å være åpen om dette og jeg føler at Start UiA er som en stor andre familie. Jeg er utrolig beæret å ha så mange dyktige og entusiastiske medlemmer rundt meg her i Start UiA og jeg tror vi er med å skape en bærekraftig samfunnsutvikling og at det blir mange gøye øyeblikk fremover.

Hytteturgjengen og ut på tur

Prosjektmøte Gnist-teamet

Studiestartstand

Samarbeidsarrangement: Problem ¤ Løst