Vi har nå presentert hele den nye ledelsen og vil hver dag fremover presentere et nytt lokallag. Aller først ut blir verdens nordligste Start-lag, som også har mulighet til å arrangere noen av verdens nordligste arrangementer.

Start UiT er norges nordligste lokallag, og holder til på Universitetet i Tromsø, på campuset i Tromsø. Vi er et relativt nytt, men raskt voksende lokallag, og per dags dato har vi 24 aktive og superengasjerte medlemmer.

Visjonen vår er å være en studentorganisasjon som ønsker å fremme innovasjon og entreprenørskap, og gjennom diverse arrangementer jobber vi for at studenter skal se at innovasjon er en karrierevei. I løpet av et år gjennomfører vi 3 til 4 større arrangementer, som blant annet Lederjakten og Kvinnemiddagen, samt også flere lavterskel arrangementer som skal bidra til knytte studenter sammen med næringslivet.

I tillegg til å være en prosjektbasert organisasjon er vi også bindeleddet mellom studenter som ønsker å starte noe, og næringslivet. Vi vil hjelpe studenter til å utvikle sine ideer, samt gi dem kunnskap om innovative prosesser. Derfor jobber vi for å være en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskapning, samt å inspirere og engasjere gjennom diverse arrangementer.

Internt er vi et lokallag som er svært opptatt av egenutvikling, og gjennom diverse roller innen prosjektarbeid eller i styret, tilrettelegger vi for stort erfaringsutbytte. Ellers er vi bare en sosial gjeng der alle har blitt gode venner med hverandre. Vi har ofte diverse interne sammenkomster og kaffemøter på kontoret som en stor del av prokrastinering i eksamensperioden, samt er vi godt representerte på diverse arrangementer med fokus på innovasjon.

God jul fra oss!

12112205_967396323320638_8104144289961234120_n12985495_1068055756588027_6378581191777917791_n

10419048_955122777881326_8739999230970630111_n

14589883_1202025416524393_3155561548784386973_o