For litt over en uke siden ble det avholdt generalforsamling i Start Norge. Her blir det valgt ny ledelse og det er på tide å introdusere dere for den påtroppende ledelsen, som vil sitte i 2017. I tillegg til de tidligere ledelsevervene ble det i år valgt inn ett nytt. Det vil derfor sitte fem stykker i ledelsen i 2017. Leder, nestleder, markedssjef, kommunikasjonssjef og Venture cup-koordinator. Vi ønsker fremover de neste ukene å opplyse om hvem den nye ledelsen er og begynner i dag med leder:

Mitt navn er Nina Hoddø Bakås og jeg er en IT-jente. Det er nok tittelen jeg har vært stoltest av til nå. Etter nyttår er nok leder i Norges kuleste studentorganisasjon, Start Norge, en klar topp. Med IT-jente mener jeg at jeg har en bachelorgrad i informatikk og kommer til å ta både mastergrad og jobb innenfor informasjonsteknologi. Jeg kommer fra lokallaget Start UiO, som jeg har vært en del av siden august 2015. Dette er en gjeng jeg er utrolig glad i og veldig stolt av. Utviklingen jeg har sett i foreningen og hvordan den gradvis har bygget seg opp til å bli blant Start Norge sine største lokallag er beundringsverdig. Dette er med andre ord en gjeng jeg har lært utrolig mye av og det er lærdom jeg vil ta med meg inn i Start Norge-vervet. For å skryte enda litt mer av gjengen min, så var noe av det første jeg fikk lov til i Start UiO å bli med på Start Forum høst 2015 i Bodø hvor vi vant årets lokallag, som absolutt ikke var ufortjent.

Om jeg har et liv utenom Start? Nei, helst ikke. Dessverre er jeg likevel avhengig av både studielån og litt lønn for å kunne ha det så gøy med Start som ønsket. I tillegg er jeg faktisk nødt til å være student for å være med i studentforeningen. Det er nesten grunnen til at jeg fortsatt studerer. Ved siden av studier og Start UiO-vervet, hvor jeg det siste året har sittet som HR-ansvarlig, har jeg hatt to leder-verv i 2016. Et i Fadderstyret ved Institutt for informatikk på UiO hvor jeg med en fantastisk gjeng på ni andre lagde tidenes fadderuke for 550 nye studenter og 150 faddere. En stilling jeg lærte utrolig mye av. Jeg sitter også som redaktør i instituttmagasinet til informatikkstudentene på UiO, Index. Noe jeg trives utrolig godt med og er veldig stolt av.

Jeg er glad i å skrive og formidle. Dette er egenskaper jeg også har fått utforme både gjennom studier og verv, men spesielt gjennom deltidsjobbene jeg har vært heldig å ha. Jeg har jobbet som realfagsformidler for både Simula Research Laboratory og Universitetet i Oslo. Gjennom disse har jeg fått reise rundt på videregående- og ungdomsskoler og snakke om realfag og spesielt informatikk. Jeg har spesielt lagt vekt på at flere jenter bør velge IT. Jeg har også siden september i 2016 hatt en praktikantstilling i Aftenposten som journalist i Viten-redaksjonen. Der koser jeg meg enormt og jeg gleder meg til å steppe opp skrivingen i Start Norge også.

For det er en av mine hjertesaker. Nemlig å kommunisere enda bedre utad alt det gode arbeidet vi gjør i Start Norge. I tillegg ønsker jeg at vi skal være med på å påvirke Norge og hvordan det er å være gründer her. Å kommunisere er en viktig del av visjonen vår, som nå er

"Start Norge skal være den fremst pådriveren for 
innovasjon og entreprenørskap blant studenter i Norge."

Jeg ønsker derfor også å bidra til at vi kommer enda nærmere å være en pådriver for innovasjon og entreprenørskap blant alle studenter i Norge. For å få til dette må vi være synlige og bruke mediene. Blant annet sosiale medier vil være viktig, men også de tradisjonelle avisene. Her ønsker jeg også at vi kan være med på å skape debatter, som for eksempel om hvorvidt innovasjon burde være en del av exphil. Det har også vært et ønske av medlemmene om en ny logo og visuell profil for Start Norge og det ønsket er jeg helt enig i. En studentorganisasjon som står og kjemper for nyskapning bør absolutt gå foran og klare å være nytenkende om seg selv. Jeg ønsker også å jobbe for en enda flatere struktur på organisasjonen og dette arbeidet er allerede iverksatt. Forskjellen på meg og et lokallagsmedlem skal være minimal, for det er medlemmene som er Start Norge. Jeg står egentlig kun til deres tjeneste, så kjære medlemmer, vær så snill og bruk meg.

Slenger med et par bilder av situasjoner jeg har kost meg i Start-sammenheng! Gleder meg til flere.