Den 3. November var noen Startere så heldig å ha kapret seg plasser på årets SosEnt-konferanse i regi av Ferd. Her fikk de lære mer om sosialt entreprenørskap, møte noen av Norges mest engasjerte sosiale entreprenører, samt se kåring av Årets Sosiale Entreprenør. Men hva betyr det egentlig å være en sosial entreprenør? Hva kan næringslivet og det offentlige gjøre for å løfte frem de som ønsker å skape en effekt for andre? Og hva gjør virkemiddelapparat og støttespillere for sosiale entreprenører? Dette var noen av spørsmålene vi fikk svar på under årets konferanse, og vi ønsker å dele noen av nøkkelpunktene med dere.

Sosialt entreprenørskap
Sosialt entreprenørskap handler om å løse samfunnsutfordringer på en innovativ måte. På SosEnt-konferansen fikk vi blant annet et sterkt møtet med bedriften som vant første kåring av Årets Sosiale Entreprenør i 2010 – Forandringsfabrikken. De har med seg barn og unge fra hjelpesystemene i Norge i dag for å kunne gi råd og å dele sin kunnskap. Blant annet har de laget et lovutvalg for barn hvor de kommer med forslag til hvordan Barnevernsloven kan forbedres. Et annet eksempel er Monsterbedriften som vant samme tittel i 2014. Monsterbedriften bidrar til at mennesker som har hatt vansker med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, får en ny start og muligheten til å arbeide.

Både Forandringsfabrikken og Monsterbedriften er eksempler på bedrifter som skaper effekt for andre mennesker, og for samfunnet i helhet.

Hva kan offentlige etater og næringsliv bidra med?
På konferansen fikk vi et innblikk i hva det offentlige og næringslivet kan gjøre for å løfte frem disse, blant annet gjennom offentlige innkjøp og ansettelser. Vi fikk høre om hvordan regelverket som er i dag virker utfordrende og vanskelig for mange, men vi fikk også svar på at det handler om å se etter mulighetene rundt regelverket. Næringslivet og det offentlige må være bevisste på hvem de ansetter, og det kom inn forslag fra salen om å legge inn krav til sosialt ansvar i anbud. Det er en mangel på insentiver for hvorfor en skal velge å ta sosialt ansvar, og dette er noe regjeringen må sørge for å endre.

Silotankegang 
Vi fikk også høre om hvordan offentlige markedsplasser kan løfte frem nyskapende løsninger. Begrepet ”silotenkning” ble brukt i den forbindelse med at mange ønsker å gjøre litt innenfor sin silo, men få tørr å løfte noe utenfor siloen og samarbeide med andre. En klar oppfordring var å tenke utenfor siloen og se etter samarbeidsområder som kan være med på å fremme nyskapende løsninger.

Jan Tore Sanner kunne gi oss en flott nyhet om at de ønsker å lage en såkalt ”kokebok” for sosialt entreprenørskap og hvordan man kan få inn sosialt ansvar i det offentlige og næringslivet.

Stiftelser, private investorer og det offentlige er på banen for å støtte
Videre handler det også om at sosiale entreprenører, som andre entreprenører, har behov for noen som investerer i dem. Innovasjon Norge trakk frem eksemplet om Bright Products som har blandet sammen kommersialisme og idealisme.

Det er fullt mulig å tjene penger som sosial entreprenør, og dette er noe vi må tørre å gjøre!

Ikke bare Innovasjon Norge kan bidra til nyskapende ideer med en idealistisk ånd: Sparebankstiftelsene kunne også fortelle at de nå ønsker å satse mer på sosialt entreprenørskap ved å gi gavemidler til sosiale entreprenører; SoCentral har investert i rom hvor mennesker som har slike løsninger kan sitte sammen, møtes og utveksle ideer; TDVeen søker etter å investere i prosjekter med mening og Tøyen Unlimited støtter ildsjelene med ideer for hvordan vi kan løse sosiale utfordringer. Altså er det flere som er på banen for å støtte sosialt entreprenørskap i Norge, og det er godt å høre at man kan tørre å starte et selskap som skal oppnå profitt samtidig som man kan hjelpe samfunnet.

Så hva er det viktigste vi tok med oss fra konferansen?
Effekt.
Vi lærte at det hele handler om å skape effekt for noen, for samfunnet. Det er et større bilde. Og, i følge Anita Krohn Traaseth er vi i et generasjonskifte for gründere hvor sosial entreprenørskap begynner å bli DNA’et til det vi bygger.