Berit Høisen

Kommunikasjonsansvarlig
for Start Norge

Om Berit

Berit studerer for tiden bacheloren Ledelse, Innovasjon og Marked ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Ved siden av jobber hun for Visit Tromsø, både på turistkontoret og med sosiale medier. Hun er med andre ord veldig interessert i markedsføring og sosiale medier, som er et greit utgangspunkt når man jobber med kommunikasjon for Start Norge.

Berit er godt over gjennomsnittlig interessert i innovasjon og marked, og som studiet tilsier, spesielt innovasjon. Alt som kan skapes, utvikles og forbedres er utrolig spennende, og dette er noe alle bør ha kontinuerlig fokus på.